Japon

Kyoto - Templo de Yasaka

Kyoto - Templo de Yasaka